www.politiekeurmerk.nl
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. U kunt inbrekers vóór zijn door uw woning aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uw voordelen: met dit keurmerk heeft u tot 90% minder kans op inbraak, de meeste verzekeraars geven korting op de premies van uw inboedelverzekering en u voelt zich veilig in uw huis.

www.cbenv.nl
Het Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implemen-teert om de maatschappelijke veilig-heid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.

www.skg.nl
Om inbraakgevoeligheid te voorkomen is het van belang dat al uw hang- en sluitwerk voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. Producten die van het SKG merkteken zijn voorzien, zijn te gebruiken ten behoeve van Politiekeurmerk Veilig Wonen. SKG test niet alleen op de inbraakwerendheid, maar ook op de duurzaamheid en roestwerendheid.

www.beveiliging.pagina.nl
Op beveiliging.pagina.nl vindt u een bruikbaar overzicht van links en verwijzingen naar de meest waardevolle sites op internet, die in de breedste zin van het woord te maken hebben met beveiliging.